แจ้งการชำระเงิน

ข้อมูลลูกค้า

เลือกบัญชีที่โอนเข้า

ชื่อธนาคาร ชื่อบัญชี เลขบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย สาขา พัฒนาการ65 Alphakid 468-050695-9
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา แม็กว์แวลู่ พัฒนาการ Alphakid 468-050695-9
ธนาคารกรุงเทพ สาขา หัวหมาก Alphakid 180-310809-9

ข้อมูลการชำระเงิน

วันเวลาที่โอน

วันที่

เวลา